Wykonawstwo instalacji Pomiary instalacji elektrycznych Konserwacje instalacji Techniki pomiarowe

Instalacje elektryczne

Wykonawstwo, badanie i pomiary elektryczne.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Techniki pomiarowe

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych, natężenia oświetlenia, instalacji gazowych.

Wszystkich zachęcamy do skorzystania z oferty pomiarów natężenia oświetlenia, pomiarów elektrycznych, pomiarów szczelności instalacji gazowej, oraz usług instalatorskich. 

Dysponujemy sprzętem najwyższej jakości firm „Sonel” oraz „Testo” wiodących na rynku sprzętu pomiarowego w Polsce, oraz profesjonalną, doświadczoną kadrą pracowniczą, która bardzo dokładnie wykona powierzone jej zadanie.

Nasze urządzenia posiadają aktualne świadectwa kalibracji wykonane przez producenta, spełniają one wymagania europejskiej normy EN-IEC61557 dla parametrów określonych w instrukcji obsługi oraz bezpieczeństwa użytkowania (CE).

 

Zalety pomiarów:

Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (Dz.U. 2006, nr 156 poz. 1118) instalacja elektryczna i piorunochronna powinna być badana, co najmniej raz na 5 lat, Krótsze okresy między sprawdzeniami powinny być zastosowane dla poniższych przypadków:

• Miejsc pracy lub pomieszczeń, gdzie występuje ryzyko porażenia elektrycznego, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją.

• Miejsc pracy lub pomieszczeń, których znajdują się instalacje zarówno niskiego jak i wysokiego napięcia.

• Obiektów komunalnych

• Terenów budowy (bezwzględnie sieć, TN-S)

• Instalacji bezpieczeństwa (np. oświetlenie awaryjne).

 

Częściej powinny być badane instalacje gazowe, co najmniej raz do roku.

 

Ponadto regularne wykonywanie pomiarów elektrycznych (przeciwporażeniowych), gazowych (szczelność instalacji) daje nam pogląd na stan faktyczny badanego podmiotu. Dzięki temu można wcześniej wykryć awarię i zapobiec wymianie całości lub części instalacji elektrycznej bądź gazowej. Regularność wykonywania pomiarów zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii, ponieważ wynik mieszczący się w normie daje nam pewność, że wszystko działa poprawnie.